88* Co to jest izotop?

1. CO to są izotopy?

Są to atomy tego samego pierwiastka różniące się między sobą liczbą masową, a zatem liczbą neutronów w jądrze atomowym, przy zachowaniu tej samej liczby atomowej, a więc liczby protonów.

Haha! Zrozumiałeś? 🙂 Jeśli tak to szczerze gratuluję, a jeśli nie – to zapraszam do dalszej lektury.

Czytaj dalej